Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drive/fly by the seat of one's pants
drive/fly+by+the+seat+of+one's+pants
thành ngữ seat
drive/fly by the seat of one's pants
phản ứng theo bản năngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.