Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
五臟


五臟 ngũ tạng
  1. (Y) Năm cơ quan trong thân thể con người, gồm tâm, can, tì, phế, thận , , , , (tim, gan, dạ dày, phổi và thận).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.