Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
修業


修業 tu nghiệp
  1. Học tập, nghiên cứu thêm về ngành nghề.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.