Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
修辭學


修辭學 tu từ học
  1. (Văn) Môn học về phương pháp trau giồi nghệ thuật văn chương.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.