Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 39 子 tử [16, 19] U+5B7C
孼 nghiệt
nie4
  1. Tục thường viết là .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.