Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
宮調


宮調 cung điệu
  1. Gọi chung các điệu nhạc khúc cổ.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.