Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 61 心 tâm [12, 15] U+61AE
憮 vũ, hủ
怃 wu3
  1. Vũ nhiên bùi ngùi, tái người đi, tả cái dáng người thất ý.
  2. Một âm là hủ. Tươi đẹp, cũng một nghĩa như chữ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.