Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 115 禾 hòa [10, 15] U+7A37
稷 tắc
ji4, ze4
  1. Lúa tắc, thứ lúa cao, cây dài đến hơn một trượng, là một giống lúa chín sớm nhất, ngày xưa cho là thứ lúa quý nhất trong trăm giống lúa, cho nên chức quan coi về việc làm ruộng gọi là tắc. Thần lúa cũng gọi là tắc. ◎Như: xã tắc , là thần đất, tắc là thần lúa.
  2. Nhanh, mau.
  3. Xế, xế bóng.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.