Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
鞍袍


鞍袍 an bào
  1. Yên ngựa và áo bào, đồ của người đi trận.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.