Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
áo lặnnoun
Diving-suit, diving-dress
quần áo bơi bathing-suit, bathing-costume, swimming-costume

[áo lặn]
danh từ
diving-suit, diving-dress
quần áo bơi
bathing-suit, bathing-costume, swimming-costumeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.