Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ép liễu nài hoapronoun
to commit a rape on a woman

[ép liễu nài hoa]
đại từ
to commit a rape on a womanGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.