Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn gianverb
To cheat
đánh bạc ăn gian to cheat at games

[ăn gian]
to cheat; to swindle
Nó thú nhận là đã đánh bài ăn gian
He owned up to cheating at cards
Ăn gian giá cả
To overchargeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.