Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đấu giao hữu


[đấu giao hữu]
(thể thao) friendly match; friendly(thể thao) Friendly match, friendly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.