Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đề án


[đề án]
project
Quản lý / trưởng đề án
Project management/managerProgram, scheme
Đề án công tác A scheme of work


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.