Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đổ quanh


[đổ quanh]
Pass the buck round, shift the responsibility round.Pass the buck round, shift the responsibility round


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.