Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đợp


[đợp]
Snap.
Chó đợp một miếng vào cẳng
The dog snapped at (someone's) leg.Snap
Chó đợp một miếng vào cẳng The dog snapped at (someone's) leg


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.