Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đoạnnoun
Section; pant ; portion; passage; Paragraph
verb
To cut

[đoạn]
section; length
passage; paragraphGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.