Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ẩn dậtverb
To seclude oneself and lead a leisurely life

[ẩn dật]
to seclude oneself from society; to lead a secluded lifeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.