Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
America
America


America

The United States of America is a country in North America. There are 50 states in the United States of America.

[ə'merikə]
danh từ
(địa lý) châu Mỹ
như United States of AmericaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.