Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
B Ed
B+Ed
[,bi: 'ed]
viết tắt
cử nhân sư phạm ở Anh (Bachelor of Education)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.