Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Pacific Ocean
Pacific+Ocean


Pacific Ocean

The Pacific Ocean is the largest ocean on Earth. It is bordered by Asia and Australia on the west, and by the Americas on the east.

[pə'sifik'ou∫n]
danh từ
(địa lý) Thái Bình DươngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.