Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Pennsylvania

Pennsylvania


Pennsylvania

Pennsylvania is a state in the eastern United States of America. Its capital is Harrrisburg.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.