Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scotswoman
danh từ
người đàn bà sinh ra ở xứ Xcốt-lenscotswoman
['skɔts,wumən]
danh từ
người đàn bà sinh ra ở xứ Xcốt-lenGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.