Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abaddon
abaddon
[ə'bædən]
danh từ
âm ti, địa ngục
con quỷ


/ə'bædən/

danh từ
âm ti, địa ngục
con quỷ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.