Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abdominous
abdominous
[æb'dɔminəs]
tính từ
phệ bụng


/æb'dɔminəs/

tính từ
phệ bụng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.