Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbent
absorbent
[əb'sɔ:bənt]
tính từ
hút nước, thấm hút
absorbent cotton wood
bông hút nước
danh từ
chất hút thu; máy hút thu
(thực vật học); (động vật học) cơ quan hút thu (các chất dinh dưỡng)


/əb'sɔ:bənt/

tính từ
hút nước, thấm hút
absorbent cotton wood bông hút nước

danh từ
chất hút thu; máy hút thu
(thực vật học); (động vật học) cơ quan hút thu (các chất dinh dưỡng)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.