Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acrobatically
acrobatically
[,ækrə'bætikəli]
phó từ
tài tình, điêu luyện


/,ækrə'bætikəli/

phó từ
tài tình, khéo léo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.