Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adsorbate
adsorbate
[æd'sɔ:bit]
danh từ
(hoá học) chất bị hút bám


/æd'sɔ:bit/

danh từ
(hoá học) chất bị hút bám


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.