Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
affectionately
phó từ
âu yếm, trìu mếnaffectionately
[ə'fek∫ənitli]
phó từ
âu yếm, trìu mến
yours affectionately
chào thân mến (ở cuối bức thư)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.