Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
after-pains
after-pains
['ɑ:ftəpeinz]
danh từ
(y học) chứng đau tử cung sau khi sinh nở


/'ɑ:ftəpeinz/

danh từ
(y học) chứng đau bóp tử cung sau hậu sản

Related search result for "after-pains"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.