Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aggrandise
ngoại động từ
làm to ra, mở rộng (đất đai); nâng cao (địa vị); tăng thêm (quyền hành...)
phóng đại, thêu dệt, tô vẽ thêm lênaggrandise
[ə'grændaiz]
Cách viết khác:
aggrandize
[ə'grændaiz]
như aggrandizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.