Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air commodore
air+commodore
['eə,kɔmədɔ:]
danh từ
(quân sự) chuẩn tướng không quân (Anh)


/'eə'kɔmədɔ:/

danh từ
(quân sự) thiếu tướng không quân (Anh)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.