Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air scout
air+scout
['eə'skaut]
danh từ
máy bay trinh sát


/'eə,skaut/

danh từ
máy bay trinh sát


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.