Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
altigraph
altigraph
['æltigrɑ:f]
danh từ
(hàng không) máy ghi độ cao


/'æltigrɑ:f/

danh từ
(hàng không) máy ghi độ cao


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.