Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amidships
amidships
[ə'mid∫ips]
phó từ
(hàng hải) ở giữa tàu


/ə'midʃips/

phó từ
(hàng hải) ở giữa tàu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.