Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
applauder
applauder
[ə'plɔ:də]
danh từ
người vỗ tay; người hay khen
người tán thành (một chính sách...)


/ə'plɔ:də/

danh từ
người vỗ tay; người hay khen
người tán thành (một chính sách...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.