Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
archiepiscopal
archiepiscopal
[,ɑ:kii'piskəpəl]
tính từ
(thuộc) tổng giám mục


/,ɑ:kii'piskəpəl/

tính từ
(thuộc) tổng giám mục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.