Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
armageddon


/,ɑ:mə'gedn/

danh từ
(kinh thánh) nơi chiến đấu quyết liệt giữa thiện và ác
trận chiến đấu quyết liệt cuối cùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.