Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attend

attend
[ə'tend]
nội động từ
(to attend to somebody / something) rất chú tâm; rất cẩn thận
why weren't you attending when I explained before?
tại sao anh không chú ý khi tôi giải thích?
attend to your work and stop talking
hãy chú tâm vào công việc và đừng nói chuyện nữa
(to attend to somebody) chăm sóc; phục vụ
a nurse attends to his needs
một y tá chăm sóc ông ta
are you being attended to?
đã có nhân viên nào phục vụ ông chưa? (người bán hàng nói với khách đang (xem) hàng)
could you attend to this matter immediately?
ông có thể quan tâm đến vấn đề này ngay không?
ngoại động từ
trông nom; chăm sóc
Dr Smith attends her in hospital
Bác sĩ Smith săn sóc cô ấy trong bệnh viện
đí đều đặn đến nơi nào đó; có mặt tại nơi nào đó
to attend school, church
đi đến trường, nhà thờ
They had a quiet wedding - only a few friends attended it
Họ lặng lẽ tổ chức đám cưới - chỉ có một ít bạn bè đến dự
the meeting was well attended
cuộc họp có nhiều người tham dự
The Queen was attended by her ladies-in-waiting
Nữ hoàng được các nữ tì hầu hạ
May good fortune attend you!
Chúc anh nhiều may mắn!


/ə'tend/

ngoại động từ
dự, có mặt
to attend a meeting dự một cuộc họp
chăm sóc, phục vụ, phục dịch
to attend a patient chăm sóc người bệnh
đi theo, đi kèm, theo hầu, hộ tống
to attend somebody to the air-port đi theo ai ra sân bay
success attends hard work thành công kèm theo sự làm việc tích cực; làm việc tích cực đem lại sự thành công

nội động từ
( at) dự, có mặt
to attend at a meeting có mặt tại buổi họp
((thường) to) chú trọng, chăm lo
to attend to one's work chú trọng đến công việc của mình
to attend to the education of one's children chăm lo đến việc giáo dục con cái
( on, upon) chăm sóc, phục vụ, phục dịch
to attend on (upon) someone chăm sóc ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "attend"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.