Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autocephalous
autocephalous
[,ɔ:tou'sefələs]
tính từ
(tôn giáo) độc lập (giám mục, nhà thờ không thuộc phạm vi một tổng giám mục)


/ɔ:tou'sefələs/

tính từ
(tôn giáo) độc lập (giám mục, nhà thờ không thuộc phạm vi một tổng giám mục)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.