Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bài thuốcnoun
Remedy
bài thuốc dân gian chữa chứng chuột rút a popular remedy for cramp

[bài thuốc]
remedy
Bài thuốc dân gian chữa chứng chuột rút
A folk remedy for crampGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.