Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bàn thờnoun
Altar

[bàn thờ]
altar
Bàn thờ tổ tiên
Ancestral altar
Bàn thờ tổ quốc
Fatherland altarGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.