Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bánh khoainoun
Cake made of sweet potato meal (mixed with rice flour)

[bánh khoai]
danh từ
cake made of sweet potato meal (mixed with rice flour), sweet potato cakeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.