Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
báo yên


[báo yên]
to sound the all-clear (signal)To sound the all-clear (signal)
còi báo yên the siren sounded the all-clear, the all-clear siren sound


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.