Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bím tócnoun
Braid; plait
tóc tết bím plaited hair

[bím tóc]
braid; plait; tress
to braid/plait one's hair; to wear one's hair in pigtails/plaitsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.