Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bấm độnverb
To predict by thumbing one's phalanges

[bấm độn]
động từ
to predict by thumbing one's phalanges; tell fortunes by counting on the fingers (như bấm quẻ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.