Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộc phátverb
explode; to break out suddenly

[bộc phát]
explode, break out suddenlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.