Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bụp


[bụp]
Pop
nổ bụp
to explode with a pop, to popPop
nổ bụp to explode with a pop, to pop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.