Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bashfulness
bashfulness
['bæ∫fulnis]
danh từ
sự rụt rè, sự bẽn lẽn, sự e lệ


/'bæʃfulnis/

danh từ
sự rụt rè, sự bẽn lẽn, sự e lệ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.