Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bathroom

bathroom
thành ngữ bath
bathroom
buồng tắm, nhà vệ sinhthành ngữ bath
bathroom
buồng tắm, nhà vệ sinh
thành ngữ bath
bathroom
buồng tắm, nhà vệ sinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.